ביטול עיכוב יציאה מהארץ

ביטול עיכוב יציאה מהארץ ניתן לבצע בנסיבות מסוימות ובכפוף לתנאים הקבועים בחוק. במאמר זה נדבר גם על הנסיבות בהן מוטל צו עיכוב יציאה מהארץ ועל אופן הגשת הבקשה.

ביטול עיכוב יציאה מהארץ הוא הגבלה חמורה המוטלת על חייב. צעד זה אינו נחשב לעונש, אלא אמצעי אשר נועד למנוע את בריחת החייב לצורך התחמקות מתשלום חוב. הוצאת צו עיכוב מהארץ יכולה להתבצע בהתאם לסעיף 14 לחוק ההוצאה לפועל או במסגרת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי. עיכוב יציאה מהארץ יכול להתבצע גם על ידי בית המשפט במסגרתם של הליכים פלילים, אך במאמר זה לא נתייחס לדין הפלילי אלא למקרים הקשורים לחובות בהוצאה לפועל והליכי חדלות פירעון.

הגבלה לפי סעיף 14 בחוק ההוצאה לפועל – במסגרת הליכי הגבייה, נושה יכול לפנות לרשם ההוצאה לפועל בבקשה להורות על צו עיכוב יציאה מן הארץ. כמובן שאת הבקשה יש להגיש בצורה מנומקת ובכפוף לתנאים. במידה ורשם ההוצאה לפועל ישתכנע כי קיימת אפשרות שבה החייב ינסה להימלט מהארץ הוא יורה על צו עיכוב יציאה מן הארץ. בקשה זו ניתנת ללא אזהרה מוקדמת לחייב והיא יכולה להינתן במעמד צו אחד.

ניתן להוציא צו עיכוב יציאה מהארץ נגד חייב בהוצאה לפועל בכל שלב מפתיחת התיק, ובתנאי שישנו חשש שהוא עומד לצאת מן הארץ בלי לפרוע את החוב. במידה והחייב מקיים את צו התשלומים בדרך כלל לא יוצא צו עיכוב יציאה מן הארץ – אלא אם כן שוכנע הרשם כי היציאה מהארץ עלולה לסכן את ביצוע פסק הדין או תשלום החוב.

במידה והחייב הוכרז כבעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו, או חייב מזונות, רשם ההוצאה לפועל רשאי להוציא צו עיכוב יציאה מן הארץ. גם בעת הליך איחוד תיקים יוטל צו עיכוב יציאה מן הארץ. בעבר ניתן צו עיכוב יציאה מן הארץ גם נגד חייב שהוכרז חייב מוגבל באמצעים. מאז הכניסה לתוקף של חוק חדלות פירעון החדש לא ניתן להכריז על חייב מוגבל באמצעים.

צו עיכוב יציאה מן הארץ במסגרת הליכי חדלות פירעון – צו עיכוב יציאה מן הארץ הוא חלק אינטגרלי מהליכי חדלות פירעון, כלומר הצו ניתן באופן אוטומטי עם מתן צו הכינוס. הוא יוסר בסיום התהליך. בין היתר, המטרה של הצו היא למנוע מהחייב לצבור חובות נוספים.

במידה והוטל נגדכם צו עיכוב יציאה מהארץ, ישנן אפשרות לבטל את הצו. יש לפנות ל עורך דין הוצאה לפועל לצורך הגשת בקשה לביטול הגבלה. בשום מקרה אין ביטול גורף של הצו; במידה ובית המשפט יאשר זאת יתבצע אישור נקודתי התקף לגבי נסיעה ספציפית שבגינה בוטל העיכוב. במידה והחייב ירצה לצאת מהארץ שוב, הוא נדרש להגיש בקשה נוספת.

 

חייב מוגבל

חייב מוגבל

בעבר כאשר חייב לא יכל לפרוע את חובו במסגרת פרקי הזמן הקבועים בחור הוא הוכרז כחייב מוגבל באמצעים. דבר שהוביל להטלת סנקציות הכוללות עיכוב יציאה מהארץ, הגבלת שימוש בכרטיסי אשראי ומגבלות נוספות. מאז החלת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי ב 15.9.19, בוטל הליך זה. ההוצאה לפועל לא יכולה להכריז יותר על חייב מוגבל באמצעים ולא ניתן לבקש הפטר חובות בהוצאה לפועל במסגרת הליך זה. הכרזתם של חייבים כמוגבלים באמצעים מלפני ה- 15.09.2019 אינה מתבטלת ותעמוד בתוקפה כל עוד רשם ההוצאה לפועל לא ביטל אותה בהחלטה מפורשת.

ביטול עיכוב יציאה מהארץ

ביטול עיכוב יציאה מהארץ מתבצע באמצעות הגשת טופס 214 ” טופס בקשה לביטול, עיכוב, או חידוש הליכים והגבלות“. חשוב לעשות זאת באמצעות עו“ד הוצאה לפועל, הסיכויים שהבקשה תתקבל תלויים מאוד בנימוקים המוצגים במסגרתה ובעמידת החייב בכל התנאים והדרישות הקבועות בחוק. ההליך עשוי לקחת זמן ולכן חשוב להגיש את הבקשה לפחות שבועיים לפני הנסיעה, אלא אם כן מדובר במקרים מיוחדים.

הבקשה צריכה לכלול את מטרת הנסיעה, יעד הנסיעה, משך השהייה המתוכננת ביעד, זהותו של הגורם המממן את הטיסה וההוצאות והצגת סוג ערבות. במידה והבקשה הראשונית תתקבל, רשם ההוצאה לפועל יבקש לספק ערבות או ערבים.

במקרה שבו הרשם יבקש להעמיד ערבות יש לפנות לבנק לצורך קבלת ערבות בנקאית העומדת בקריטריונים הבאים:

  1. ערבות בסכום הכולל של החוב, או בגובה חלק מהחוב, בהתאם להחלטת הרשם.
  2. הערבות היא לטובת מערכת ההוצאה לפועל ולא הנושים.
  3. הערבות אינה מוגבלת בזמן.

לאחר שהועמדה הערבות יש להגיש שוב את טופס 214, הפעם בטופס העתק אישור הערבות. לאחר שיתקבל אישור יש להפקיד את טופס הערבות המקורי בהוצאה לפועל.

במידה ויש צורך בהעמדת ערבים, במקביל לביטול צו עיכוב היציאה מהארץ כנגד החייב, יוצא צו כנגד הערבים. תוקפו של צו זה הוא לפי משך שהותו של החייב בחו“ל. על הערבים לחתום על כתב ערבות בלשכת ההוצאה לפועל בה התיק מתנהל. בנוסף לכתב הערבות יש להציג את המסמכים הבאים:

  1. תלושי משכורת מ 3 החודשים האחרונים, או דוח שנתי מרואה חשבון במידה ומדובר בעצמאיים.
  2. צילום תעודת זהות של כל ערב (כולל ספח).

לאחר האישור והנפקת צו עיכוב יציאה מהארץ לערבים, עליהם להתייצב בשנית בהוצאה לפועל לצורך זיהוי.

ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ במקרים דחופים

ישנו הליך מהיר בו ניתן לבטל את הצו תוך 24 שעות, בכפוף לעמידה בתנאי הסף:

הבקשה הוגשה בסמיכות למועד המבוקש ליציאה מן הארץ בטווח של יממה לפחות (שבתות וחגים אינם נכללים).
מקרים בהם אי קבלת הבקשה / דחית המועד להגשתה למסגרת הזמן המקובלת, עלולה להשפיע על המבקש באופן מיידי ובלתי הפיך.

אל תהיו מופתעים – אם דחיית המועד להגשת הבקשה תגרום לכם להפסדים כספיים כמו למשל אבדן הכנסה או הפסד הוצאות טיסה, בעיני ההוצאה לפועל זה לא נחשב לנזק בלתי הפיך המצדיק מתן שירות מהיר. בקשות אלו בדרך כלל מתקבלות כאשר מדובר בעניינים רפואיים, שלכם או של קרובי משפחה, יציאה להלוויה, ביצוע פעולה בשליחות המדינה, השתתפות בדיון משפטי בחוץ לארץ וגם יציאה של חייל בודד לצורך ביקור משפחתי בחו“ל. כמובן שבכל אחד מהמקרים יש צורך בהצגת האסמכתאות הרלוונטיות.

ביטול עיכוב יציאה מהארץ

עורך דין הוצאה לפועל

ביטול צו עיכוב יציאה מן הארץ הוא דבר אפשרי, כאשר זה מוצדק וכאשר עונים על כל הדרישות של ההוצאה לפועל. חשוב לעשות זאת באמצעות עורך דין הוצל“פ על מנת להבטיח כי הנימוקים משכנעים וכי הבקשה הוגשה נכון ובתוספת כל האסמכתאות. במצבים אלו אינכם רוצים עיכובים מיותרים ולכן תרצו ללכת על בטוח.

מתמודדים עם בעיות בהוצאה לפועל? במשרד עורכי דין אפרים קוליו תוכלו לקבל את כל העזרה המשפטית.

הוראות הגעה למשרדינו ופרטי קשר בגוגל מפות

עורך דין הוצאה לפועל אפרים קוליו

עו"ד אפרים קוליו

המשרד מנוהל על ידי עורך דין – אפרים קוליו אשר סיים את לימודי המשפטים בהצטיינות והינו בעל תואר שני במשפטים (LL.M), מאוניברסיטת בר אילן. נמשרד מתמחה בתחומי המשפט האזרחי – מסחרי, תביעות כספיות, הסדרי חובות, הוצאה לפועל וחדלות פירעון (פשיטת רגל). ובתחום דיני משפחה וירושה. למשרד ניסיון רב במתן פתרונות יצירתיים בתחומים בהם הוא עוסק תוך תשומת לב לפרטים הקטנים. המשרד חרט על דגלו מתן שירות וטיפול אישי לכל לקוח, פרטי או עסקי, ללא פשרות ותוך עמידה עיקשת עד לתוצאה המיוחלת.

5/5
יצירת קשר

מאמרים

יצירת קשר
WhatsApp chat
Call Now Button דילוג לתוכן