הגבלה על רישיון הנהיגה - איך מבטלים?

הגבלת רישיון הנהיגה

הגבלה על רישיון הנהיגה היא אחד מחמשת ההגבלות הקשות הננקטות כנגד חייבים בהוצאה לפועל ואחת מהדרכים לגביית חובות.

מצב בו נפתח תיק הוצאה לפועל כנגד אדם וננקטו כנגדו הליכים שונים במסגרת תיק ההוצאה לפועל,
כגון: עיקול על חשבונות הבנק, בקשות מידע, עיקולי צד ג',
עיקולי מיטלטלין ועיקולי מקרקעין והליכים אלו לא הביאו לתשלום החוב,
הטלת  הגבלה על רישיון הנהיגה עשויה להביא ללחץ  על החייב על מנת להסדיר את חובו.

במסגרת הפעולות של נושה/זוכה בתיק הוצאה לפועל,
קיימת אפשרות להטיל הגבלה משימוש ומחידוש רישיון הנהיגה של החייב,
והמשמעות היא כי בעת ההגעה שלו למשרד הרישוי לצורך חידוש הרישיון,
 הדרך תהיה חסומה בפניו ומרגע זה והלאה נהיגה ללא רישיון נהיגה נחשבת לעבירת תנועה חמורה 
ובמקרים מסוימים פסילת רישיון הנהיגה.

באם רשם ההוצאה לפועל הורה על הטלת ההגבלה,
הרי מדובר אמצעי לחץ פוגעני ביותר והכל על מנת להביא את החייב לפרוע את החוב,
למרות הפגיעה הקשה באורח החיים של החייב כתוצאה מכך.

בהתאם לסעיף 66א' לחוק ההוצאה לפועל,
נקבע כי הרשם יכול להטיל הגבלות שונות נגד החייב,
כגון : הגבלה מלקבל או להחזיק דרכון, עיכוב יציאה מן הארץ, לקוח מוגבל מיוחד,
הגבלה מלעשות שימוש בכרטיסי אשראי, הגבלה על ייסוד חברה או להיות בעל עניין בחברה,
לרבות הגבלה למקבל, להחזיק ולחדש רישיון נהיגה.
כמובן כי שיהיה ניתן לנקוט בהגבלות רק לאחר שהרשם שוכנע כי הטלת ההגבלה מוצדקת,
תוך התחשבות בפגיעה בחייב ובהליכים כאשר הרשם ירצה לראות כי ננקטו הליכים אחרים לשם גביית החוב.
את הבקשה להגבלת רישיון הנהיגה ניתן להגיש בהתקיים אחד מהתנאים הקבועים בסעיף 66ב לחוק ההוצאה לפועל. 
משמעות הגבלת רישיון הנהיגה היא אי היכולת להחזיק, לקבל ולחדש את רישיון הנהיגה.

אין ספק כי תיק בהוצאה לפועל נחשב לגזר דין קשה במיוחד.
נוסף על החובות של החייב,אדם אשר אינו יכול לשלם את החובות נאלץ להתמודד עם גזרות שונות כמו למשל צו עיכוב יציאה מהארץ,
הגבלה ומניעה משימוש בכרטיסי אשראי, הגבלה משימוש בשיקים, הגבלת החייב מקבלת דרכון ישראלי,
הגבלה מלייסד חברה וכן הגבלה על החזקה או חידוש רישיון הנהיגה.
מדובר בגזרה קשה במיוחד בשל העובדה כי יש לא מעט אנשים אשר תלויים ברכב הפרטי למטרות פרנסה,
והגזרה פוגעת בחופש התנועה  שלהם ולעיתים עשויה להוביל לאובדן מקור הפרנסה,
במקרים אלו ממומלץ לחייבים להיעזר בעו"ד להוצאה לפועל בכדי להגיש בקשה לביטול ההגבלה.

מהו ביטול הגבלת חידוש רישיון הנהיגה

כאשר מתבצע רישום במשרד הרישוי הגבלה על רישיון הנהיגה,
ישנם מקרים בהם ביטול ההגבלה יכלול תשלום על חשבון החוב,
אך במידה ורישיון הנהיגה מהווה מקור פרנסה מרכזי,
ניתן להגיש בקשה תוך צירוף מסמכים תומכים ותצהיר חתום על ידי עורך דין,
וקיימת סבירות כי רשם ההוצאה לפועל יבטל את ההגבלה.

על מנת לבטל את ההגבלה על החייב לשלם את החוב או להגיע להסדר עם הזוכה או באמצעות הגשת בקשה לביטול ההגבלה,
שכן הרישיון דרוש לחייב לאור עיסוקו וזהו מקור פרנסתו או שרישיון הנהיגה חיוני לחייב, עקב נכותו או עקב נכות בן משפחה התלוי בו.

כך גם קיימת האפשרות להגיש בקשה לרשם ההוצאה לפועל כדי שיקבע צו תשלומים בהתאם ליכולתו של החייב,
במידה והחייב יעמוד בצו התשלומים החודשי ותוגש בקשה מתאימה  על ידי החייב לביטול ההגבלה,
בהתאם לסעיף 66ד (ג) לחוק ההוצאה לפועל, רשם ההוצאה לפועל חייב להורות על ביטול ההגבלה.

ישנם מקרים בהם רשם ההוצאה לפועל אישר לבעלי מקצועות כמו נהג מונית לחדש את רישיון הנהיגה שלו בתנאי שישלם סכום לא גובה לתיק.
עוד מקרה של אי תשלום אשר מעורב בו נהג משאית שזהו מקור הפרנסה העיקרי שלו,
והוא הצליח לשכנע בכך את הרשם תמורת הפקדה של סכום כספי בקופת ההוצאה לפועל ומנגד תבוטל ההגבלה.

 מכאן, ניתן לראות כי מדובר בפעולה אפשרית בהחלט, בייחוד כאשר שוכרים את שירותיו של עורך דין מקצועי אשר מכיר את החוק ואת הדרכים לביטול ההגבלה.

הגשת בקשה לפתית הליכי חדלות פירעון

בפני החייב קיימת אופציה נוספת לביטול הגבלת רישיון הנהיגה והיא באמצעות הגשת בקשה להליך חדלות פירעון,
תוך מתן צו פתיחת הליכים על ידי בית המשפט השלום, המורה על ביטול הגבלת רישיון הנהיגה,
ללא כל צורך בהגשת בקשה נוספת לרשם  ההוצאה לפועל.

 טרם הפנייה להליך חדלות פירעון, יש להיוועץ עם עורך דין מומחה.
במסגרת צו פתיחת ההליכים בית המשפט יורה לרשם ההוצאה לפועל לבטל את ההגבלה על רישיון הנהיגה לאחר קליטה של הצו במערכת.
יתרה מזאת, החייב יוכל לנהל חשבון בנק ואף לעשות שימוש בכרטיס אשראי.

מה המשמעות של אי חידוש רישיון הנהיגה

רוב הנהגים אינם מודעים לקשר בין הוצאה לפועל לבין ההגבלה על רישיון הנהיגה
ורק כאשר הם מגיעים למשרד הרישוי הם מגלים,
כי הם נוהגים ללא רישיון ומשרד הרישוי לא מוכן לחדש להם את רישיון הנהיגה.

 כך גם לאור ביטול תקנה 172א לתקנות התעבורה,
הרי שמי שהיה חייב בהוצאה לפועל והוטלה עליו הגבלה של שימוש וחידוש רישיון הנהיגה,
ורישיונו לא היה בתוקף תקופה של שנתיים, 
והוא ביטל את ההגבלה ולא חלפו יותר מ-10 שנים,
הוא יוכל לחדש את רישיונו מבלי לבצע טסט ותאוריה.

כאשר החייב יצטרך לחדש את הרישיון שלו,
הוא לא יוכל לעשות זאת כל עוד קיימת ההגבלה על חידוש רישיון הנהיגה.
יצויין! כי ההגבלה מרגע שהוטלה היא מונעת אף מלהשתמש ברישיון הנהיגה.

חשיבות הפנייה אל עורך דין

עורך דינו של החייב יפעל לביטול הגבלת רישיון הנהיגה באמצעות פנייה אל רשם ההוצאה לפועל,
בטענה כי החייב אינו בעל אמצעים כלכליים להחזר החובות.
עם זאת, בית המשפט יוכל לבחור ולהשאיר את המגבלה בטענה כי על לאדם יש יכולת כלכלית,
והוא אינו עומד בתשלומים. 

בשלב הבא עורך הדין יחתור להסדר תשלומים חדש בו החייב יוכל לעמוד,
כאשר לאחר מכן יגיש עורך הדין בקשה לביטול ההגבלה לאור עמידתו ל החייב בצו התשלומים.
כך גם במקרה בו עורך הדין יגיע להסדר עם הזוכה הוא ידרוש מהלשכה להסיר את הגבלה,
אשר הוטלה על החייב מלחדש ולהשתמש ברישיון הנהיגה שלו.

 בקשה לביטול הגבלת רישיון הנהיגה נחשבת לעניין סבוך העשויה לכלול טעויות גורליות .
מכאן, במקרה בו הגבילו את רישיון הנהיגה שלכם, יהיה עליכם לפנות אל עורך דין בתחום ההוצאה לפועל.
עורך דין העוסק בתחומים הללו מכיר את המערכת היטב וילווה אתכם לאורך כל הדרך.

אנחנו יכולים לעזור לבטל את ההגבלה על רישיון הנהיגה

עו"ד אפרים קוליו מתמחה בתחום ההוצאה לפועל זה למעלה מעשור.
ומשרד עורכי הדין בניהולו סייע עד היום למאות פרטיים ועסקים בהתמודדות מוצלחת מול חובות בהוצאה לפועל.

אם נקלעתם לחובות גדולים והוטלו הגבלות על רישיון הנהיגה שלכם, 
נשמח כמשרד עורך דין המתמחה בתחום הוצאה לפועל לעמוד לרשותכם,
ולסייע גם לכם לצאת לדרך חדשה ולהשאיר את החובות מאחור.

שירותי המשרד ניתנים במספר שפות ביניהן עברית, אנגלית ורוסית תוך ליווי מקצועי מלא ויחס אישי לכל אורך הדרך.

כדי לקבל עכשיו ייעוץ משפטי מקצועי להוצאה לפועל הקליקו כאן והשאירו לנו פרטים  
או התקשרו אלינו עכשיו: 054-5988677 לשיחת ייעוץ ראשונית ובדיקת תיק ללא עלות.

נשמח לעמוד לרשותכם ולסייע לכם לצאת לדרך חדשה.
הקליקו כאן להצטרפות לקבוצת הפייסבוק –הוצאה לפועל – שאלות ותשובות

עורך דין הוצאה לפועל אפרים קוליו

עו"ד אפרים קוליו

המשרד מנוהל על ידי עורך דין – אפרים קוליו אשר סיים את לימודי המשפטים בהצטיינות והינו בעל תואר שני במשפטים (LL.M), מאוניברסיטת בר אילן. נמשרד מתמחה בתחומי המשפט האזרחי – מסחרי, תביעות כספיות, הסדרי חובות, הוצאה לפועל וחדלות פירעון (פשיטת רגל). ובתחום דיני משפחה וירושה. למשרד ניסיון רב במתן פתרונות יצירתיים בתחומים בהם הוא עוסק תוך תשומת לב לפרטים הקטנים. המשרד חרט על דגלו מתן שירות וטיפול אישי לכל לקוח, פרטי או עסקי, ללא פשרות ותוך עמידה עיקשת עד לתוצאה המיוחלת.

5/5
יצירת קשר

מאמרים

יצירת קשר
WhatsApp chat
נקלעתם לחובות?
הפחתת עד 90% מהחוב.
שכר הטרחה מבוסס הצלחה.
תשלום רק לאחר מחיקת החוב!

מגיעה לך שיחת ייעוץ חינם להתאמת פתרון בול בשבילך!

דילוג לתוכן