התנגדות לביצוע שטר

חייב בתיק הוצאה לפועל אשר טוען כי אינו חייב כסף עבור שטר חוב או שטר בטחון,
אשר בגינם נפתח תיק בהוצאה לפועל יכול להגיש בקשת התנגדות לביצוע שטר.
יצוין כי הבקשה תהיה מלווה בתצהיר בו יפורטו הנימוקים להתנגדות כמו למשל כישלון תמורה או זיוף או היעדר חתימה.
על החייב להצטייד בראייה המוכיחה כי נפל פגם בשטר ואין בסיס לקבלת בקשה לביצוע השטר.

מה כולל ההליך :

לפי תקנה 106 א לתקנות ההוצאה לפועל, יש להגיש את ההתנגדות לביצוע השטר בלשכת ההוצאה לפועל,
בה הוגשה הבקשה לביצוע השטר בפרק זמן של 30 יום ממועד קבלת האזהרה.

 לפי סעיף 81 א ( ג) בחוק ההוצאה לפועל יש לפרט את הגשת הבקשה תוך צירוף מסמכים מתאימים:

 1. שמותיהם וכתובות של המתנגד והמבקש
 2. מספר תיק ההוצאה לפועל
 3. הסכום אשר בגינו מוגשת בקשת ההתנגדות
 4. נימוקים בגינם טוען מבקש הבקשה כי אין להטיל עליו את חיוב השטר,
  לרבות טענות בדבר זיוף, או הפרת הסכם בין הצדדים.
 5. צילום תעודת זהות של המבקש
 6. העתק בקשה לביצוע שטר
 7. תצהיר הכולל אימות עובדות
 8. ייפוי כוח מטעם עורך דין

מתי יש להגיש את ההתנגדות

לפי החוק, ניתן להגיש את ההתנגדות כולל צירוף המסמכים הדרושים בטווח של 30 יום מרגע בו הומצאה אזהרה בתיק.
משמעות הדבר היא כי החל מרגע האזהרה על החייב לאסוף את כל המסמכים הדרושים להגשת התנגדות לביצוע שטר תוך גיבוש בקשת התנגדות.
במידה וקיים איחור במועד הגשת הבקשה או ישנה חריגה אחרת ממסגרת הזמנים כמקובל,
יש אפשרות להגיש בנפרד בקשה להארכת  המועד להגשת ההתנגדות.

 יצוין כי כאשר מדובר במקררה כזה יהיה צורך לפרט אודות הסיבות אשר הביאו לבקשה להארכה,
וכמו כן לבקש עיכוב הליכים בתיק עד להכרעה. חשוב ביותר כי החייב יציג גרסה ברורה ועקבית במסגרת בקשת ההתנגדות,
תהיה זאת הפעם הראשונה בה הוא מעלה את הגרסה שלו במסגרת הליך משפטי ולכן עליו להצטייד בכל המסמכים הדרושים.
על סמך בקשתו יחליט בית המשפט האם לקבל או לדחות את הבקשה.

מה מתרחש לאחר הגשת הבקשה

לאחר שבקשת ההתנגדות הוגשה בהוצאה לפעול בתוך המועדים הקובעים בחוק,
רשם בהוצאה לפועל יצווה על עיכוב ביצוע הליכים בתיק ההוצאה לפעול,
באופן אוטומטי תוך העברת הבקשה לביצוע שטר וההתנגדות לבית המשפט. 
בית המשפט הוא אשר ידון בבקשת ההתנגדות ולאחר הדיון תתקבל ההחלטה.

לאחר קביעת מועד לדיון בבית המשפט, בשאלת מתן רשות להגן,
(כאשר מוגשת בקשה לביצוע שטר לנתבע אין זכות קנויה להגיש כתב הגנה עד אשר בית המשפט לא יקבל את בקשתו למתן רשות להגן),
מתוקף הסמכות אשר ניתנה לבית המשפט, בית המשפט יכול ליתן רשות להגן ואז התצהיר שצורף להתנגדות ישמש ככתב הגנה,
או שבית המשפט לא ייתן רשות להגן ואז אפילו לא תידון התנגדותו של המבקש ויינתן פסק דין כנגדו.

בהתאם להוראת שעה שנחקקה לאור תקופת הקורונה – החוב קובע כי בתיקים שנפתחו לאחר ה- 24.09.2020 המועד להגשת התנגדות הוארך ב -30 יום,
 כך שלמעשה לנתבע/חייב יש 60 יום להגיש את ההתנגדות ללשכת ההוצאה לפועל. תוקפה של הוראת השעה עד לחודש יוני 2021.

מה השלב הבא לאחר שבית המשפט קיבל את ההתנגדות

במקרה בו בית המשפט אישר את קבלת ההתנגדות לביצוע שטר ונתן החלטה לטובת החייב,
הרי עליו לעדכן את לשכת ההוצאה לפועל תוך 14 יום מקבלת פסק הדין.
כאשר לשכת ההוצאה לפועל מקבלת את העדכון מידי החייב התיק ייסגר בצורה אוטומטית על ידי הלשכה ללא כל צורך בפעולות מטעם החייב.
כאשר התיק נותר פתוח מסיבה מסוימת, ניתן לגשת אל הלשכה להוצאה לפועל במטרה להגיש בקשה לסגירת התיק.
כאשר תתבצע הבקשה יבוטלו כל ההליכים, העיקולים וההגבלות אשר הוטלו על החייב.

מה קורה כאשר ההתנגדות מוגשת לאחר 30 יום מהמועד בו התקבלה האזהרה

כאשר ההתנגדות לביצוע שטר מוגשת לאחר 30 יום מהמועד בו התקבלה האזהרה,
על החייב להגיש בקשה להארכת המועד תוך צירוף תצהיר בו יפורטו הסיבות לעיכוב.
עניין הארכת המועד הינו קריטי ביותר שכן יש חייבים שמזניחים את הטיפול בתיקי הוצאה לפועל,
לאורך שנים רבות ואולם חשוב לדעת שבעזרת בקשה מתאימה שנערכת על ידי עורך דין מקצועי ומיומן,
יש אפשרות לאותם חייבים להחזיר את הגלגל לאחור ולפתוח את התיק מחדש,
תוך ביטול כלל ההליכים ואף לגרום לסגירת תיק ההוצאה לפועל כנגדם.

במידה והוגשה בקשה להארכת מועד,
יגיש החייב בקשה לעיכוב הליכים בתיק הוצאה לפועל עד לקיום דיון משפטי.
בין הנימוקים אותם יציין החייב במסגרת בקשת ההתנגדות :

 זיוף חתימה: חתימה שאינה מבטאת הוראה תקפה לבנק מטעם המושך.
בהיעדר חתימה ברורה הנדרשת בפקודת השטרות, לשיק אין תוקף.
כאשר קורה מקרה כזה המתנגד לבקשה צריך להסביר כי החתימה זוייפה או נחתמה ללא כל ידיעתו,
והנטל עובר לזוכה אשר עליו להוכיח כי החתימה המופיע של השיק היא חתימתו של החייב המתנגד.
ביטחון במסגרת עסקה בין שני הצדדים:
כאשר שטר הביטחון נחשב כמסירה על תנאי ויש ביכולתו של המחזיר לממש את השטר במידה והתנאי התקיים.
סיווג השטר יחשב כשטר ביטחון במספר מקרים:

 1. כאשר יש  הסכמה מטעם שני הצדדים כי השטר נמסר למטרת ביטחון וניתן לעשות בו שימוש בשעה בה התקיים התנאי עבורו הוצא השטר.
 2. כאשר צויין על גבי השטר כי הוא מיועד לביטחון.

כישלון תמורה: במקרה הזה על החייב להוכיח כי לא קיבל שום תמורה בעד השיק.
אי אחיזה כשורה: במסגרת הצגת טיעון זה יטען המתנגד לביצוע שטר כי השטר המצוי בידיו של הזוכה אינו תקין.
פגם בשטר עשוי לבוא לידי ביטוי מספר דרכים:

 1. קיים הבדל בין שם הנפרע לבין חתימת ההיסב.
 2. שינויים במראה השטר ומחיקות המופיעות על גבי השטר.
 3. מקרה בו הזוכה נטל את השטר לאחר מועד פירעון השטר.   

חשיבות פנייה אל עורך דין

כאשר נפתח נגד החייב תיק בהוצאה לפועל לגבי שיק שאינו חייב לשלם את הסכום המצוין בו,
ניתנת לו אפשרות להגיש הגשת התנגדות לביצוע שטר,
מדובר באפשרות הטובה ביותר להתמודדות עם דרישת הזוכה באשר לגבייה של סכום השיק.
על החייב להגיש את הבקשה תוך צירוף מסמכים מתאימים ועליו לדעת כי אין מדובר בפתק או מכתב,
אלא מדובר בכתב הגנה ולכן על החייב להצטייד בליווי משפטי מטעם עורך דין אשר זה תחום ההתמחות שלו. 

בעת קבלת האזהרה יש חשיבות רבה לפנות לעורך דין הבקיא בהוצאה לפועל 
לקבלת ייעוץ משפטי מטעם מקור מהימן אשר עשוי לעמוד על זכותו של החייב לקבלת הליך משפטי הוגן.

אנחנו יכולים לסייע

עו"ד אפרים קוליו מתמחה בתחום ההוצאה לפועל זה למעלה מעשור.
ומשרד עורכי הדין בניהולו סייע עד היום למאות פרטיים ועסקים בהתמודדות מוצלחת מול חובות בהוצאה לפועל.

אם נקלעתם לחובות גדולים והוטלו הגבלות על רישיון הנהיגה שלכם, 
נשמח כמשרד עורך דין המתמחה בתחום הוצאה לפועל לעמוד לרשותכם ולסייע גם לכם לצאת לדרך חדשה ולהשאיר את החובות מאחור.

שירותי המשרד ניתנים במספר שפות ביניהן עברית, אנגלית ורוסית תוך ליווי מקצועי מלא ויחס אישי לכל אורך הדרך.

כדי לקבל עכשיו ייעוץ משפטי מקצועי להוצאה לפועל הקליקו כאן והשאירו לנו פרטים  
או התקשרו אלינו עכשיו: 054-5988677 לשיחת ייעוץ ראשונית ובדיקת תיק ללא עלות.

נשמח לעמוד לרשותכם ולסייע לכם לצאת לדרך חדשה.
הקליקו כאן להצטרפות לקבוצת הפייסבוק –הוצאה לפועל – שאלות ותשובות

עורך דין הוצאה לפועל אפרים קוליו

עו"ד אפרים קוליו

המשרד מנוהל על ידי עורך דין – אפרים קוליו אשר סיים את לימודי המשפטים בהצטיינות והינו בעל תואר שני במשפטים (LL.M), מאוניברסיטת בר אילן. נמשרד מתמחה בתחומי המשפט האזרחי – מסחרי, תביעות כספיות, הסדרי חובות, הוצאה לפועל וחדלות פירעון (פשיטת רגל). ובתחום דיני משפחה וירושה. למשרד ניסיון רב במתן פתרונות יצירתיים בתחומים בהם הוא עוסק תוך תשומת לב לפרטים הקטנים. המשרד חרט על דגלו מתן שירות וטיפול אישי לכל לקוח, פרטי או עסקי, ללא פשרות ותוך עמידה עיקשת עד לתוצאה המיוחלת.

5/5
יצירת קשר

מאמרים

יצירת קשר
WhatsApp chat
Call Now Button דילוג לתוכן