מה זה הוצאה לפועל למה ולמי היא נועדה?

מערכת ההוצאה לפועל – 

שהיא אחת היחידות ברשות האכיפה והגביה, נועדה בכדי לאפשר לגבות חובות בין אם ניהלנו הליך משפטי כאשר לאחריו זכינו בהליך וניתן פסק דין לטובתנו,אשר קובע כי הצד השני חייב לשלם לנו סכום כסף.

ובין אם אדם נתן לנו שיק/המחאה, והשיק חזר מכל סיבה : "נתקבלה הוראת ביטול", "אין כיסוי מספיק", "חשבון מוגבל", "חשבון מעוקל" וכד'.   

דוגמא הסכם שכירות – 

אדם הפר הסכם שכירות, תבענו אותו בבית המשפט בגין אי תשלום כספי דמי השכירות, פיצוי מוסכם ונזקים שונים שנגרמו לנכס, כאשר בסוף בית המשפט פסק לטובתנו כי הוא נדרש לשלם לנו סכום כסף.

דוגמא על מוצר או שירות לקוי – 

סיפקנו לאדם או לחברה, מוצר או שירות מסוים, ולמרות שהם קיבלו את המוצר או השירות לא שילמו לנו בגין המוצר או השירות. לאחר שתבענו בבית המשפט, בית המשפט פסק לטובתנו שאותו אדם או החברה צריכים לשלם לנו סכום כסף במידה ולא שולם לנו הסכום שנפסק אנחנו יכולים לפתוח תיק בהוצאה לפועל.

יובהר – אם ניתן פסק דין לטובתנו, בדרך כלל בפסק הדין מצוין תוך כמה זמן צריכים לשלם לנו את הסכומים שנפסקו. 

במידה ולא נכתב בפסק הדין, הרי שנוכל לפתוח  תיק בהוצאה לפועל בגין הסכומים שנפסקו לנו לאחר 30 יום מיום מתן פסק הדין.   

דוגמא על שיק שחזר – 

כמו בדוגמא מספר 2, בגין מוצר או שירות שנתנו או סיפקנו, האדם או החברה נתנו לנו שיק לפקודתנו, לאחר שהפקדנו את השיק, השיק חזר כאשר סיבת החזרה יכולה להיות כל אחת מהסיבות שצוינו למעלה.

 במצב כזה ניתן להגיש את השיק/המחאה לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל.

יודגש – כי היום לאחר שהפקדנו את השיק בבנק, לא מקבלים חזרה את השיק המקורי, אלא מקבלים פלט חתום ע"י הפקיד של הבנק ואין שום בעיה לפתוח איתו תיק בהוצאה לפועל.

כך גם יובהר כי, גם אנשים פרטיים וגם חברות בע"מ, יכולים לפתוח תיק בלשכת ההוצאה לפועל.

 הליכי הוצאה לפועל לפעמים מאוד מורכבים ומי שלא יודע לפעול במקצועיות כנראה שלא יראה כסף(!)

 כמובן ששמשרדנו מחובר דרך בתי תוכנה ללשכת ההוצאה לפועל ואף עובד עם חוקרים פרטיים מהמובילים בארץ, לכן אנחנו יודעי איך לגבות את הסכומים אשר נפסקו לטובתכם או השיקים אשר ניתנו לכם, במהירות וביעילות.