עורך דין פשיטת רגל בתל אביב

עורך דין פשיטת רגל בתל אביב מסייע בהליכי פשיטות רגל בישראל, גם עבור חייבים יחידים וגם עבור חברות אשר נקלעו לחדלות פירעון. כאשר לקוחות פונים אלינו ומתעניינים ב פתיחת הליך חדלות פירעון, אנו קודם כל מבקשים מהם שיעצרו ויסבירו לנו מהו המצב. הסיבה לכך היא שהליך חדלות פירעון אינו מתאים לכל מקרה, ולא תמיד הוא ההליך האופטימלי עבור הלקוח. לאחר מכן אנו מסבירים להם על האלטרנטיבות וגם על החסרונות והיתרונות של כל אחד מההליכים. במידה והוחלט לפתוח בהליך פשיטת רגל, אנו מסבירים ללקוחות בפירוט כיצד מתבצע ההליך ומעניקים לו ליווי אישי. 

האם פתיחת הליך חדלות פירעון זה בשבילי? אנו מבינים כי השאלה נובעת מתוך מצוקה גדולה. החובות חונקים והנושים לוחצים ואתם חושבים שהליך חדלות הפירעון יכול לפתור אתכם מכל זה. זהו בהחלט יכול להיות המצב, אך אין מדובר בפתרון קסם מהיר. כדאי קודם כל להתייעץ עם עורך דין פשיטת רגל בתל אביב על מנת לבחון את המצב. יתכן שפתרונות אחרים מתאימים יותר, לכך נתייחס בהמשך המאמר. 

הדבר הראשון שאנו מציעים לכם לשאול את עצמכם זה כיצד נקלעתם לחוב. ההליך שהחוק מציע נועד לעזור למי שנקלע לחובות בתום לב. אך במידה ובתי המשפט רואים כי מדובר בהתנהלות קלוקלת וחסרת תום לב, הם מקשיחים את עמדתם ועשויים לדחות את הבקשה. 

השאלה השנייה שצריך לבדוק היא מה אופי החובות. מבחינת החוק לא כל חוב הוא בעל אותו משקל. ישנם חובות שעבורם ניתן לקבל הפטר חובות במסגרת ההליך. זוהי בעצם השאיפה המרכזית שלכם בעת פתיחת הליך חדלות פירעון. אך ישנם חובות, כמו חובות מזונות וחובות שהן תוצאה של ענישה, שהם אינם ברי הפטר. למשל אם יש לכם חוב של מאות אלפי שקלים בגין קנסות לעירייה, הליך חדלות הפירעון לא יציל אתכם מחובות אלו. מוטב יהיה להיעזר ב עו"ד חובות לצורך ניהול משא ומתן עם העיירה. 

עורך דין פשיטת רגל בתל אביב
עורך דין פשיטת רגל בתל אביב

בחינת האלטרנטיבות להליך חדלות פירעון

מכיוון שהליך חדלות פירעון הוא הליך קשה ומורכב ובעל השלכות רבות, ומכיוון שאינו מתאים לכל מקרה, עורך דין לענייני חובות יכול להציע ללקוח לשקול גם אלטרנטיבות אחרות. למשל לפעמים מוטב לנסות להגיע להסדר מול הנושים; ישנם מקרים רבים בהם הנושים מסיבות ענייניות עשויים להעדיף להגיע להסדר הממקסם את גביית החוב ויחסוך להם זמן ומשאבים. הדבר נכון גם לגבי הסדר חוב מול הבנק. 

אפשרות נוספות שכדאי לקחת בחשבון היא איחוד תיקים. במידה וחשבתם על פתיחת הליך חדלות פירעון בגלל תיקי הוצאה לפועל רבים וצווי תשלומים בלתי אפשריים – יתכן שדווקא הליך איחוד תיקים הוא ההליך המתאים עבור המקרה הזו. במסגרת איחוד תיקים יאוחדו כל התיקים ויקבע צו תשלומים אחד. 

פשיטות רגל בישראל

פשיטות רגל בישראל מתבצעות היום על פי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, ולא על פי פקודת פשיטת הרגל כפי שנעשה בעבר. המונח פשיטת רגל הוא עדיין מונח שכיח, אך המונח העדכני הוא הליך חדלות פירעון. 

בספטמבר 2019 נכנס לתוקפו חוק חדלות פירעון החדש. החוק הביא איתו רפורמות רבות בהליך, מטרתן היא לקצר הליכים בירוקרטיים, לתחום את ההליך בזמן ולהביא איזון טוב יותר בין האינטרסים של החייב לבין אלו של הנושים. 

החוק מאפשר גם לחייבים וגם לנושים לפתוח בהליכים, בכפוף לתנאים. במהלך ההליך יוחזרו חלק מהחובות, ובסיומו יינתן פטור על החובות שלא ניתן לגבות. בכך בעצם יתאפשר לחייב לפתוח דף חדש בחייו הכלכליים. 

במסגרת השינויים בחוק ישנה הבחנה בין חובות קטנים לגבוהים. עבור חובות בסוף נמוך מ 152,152 ש“ח, ניתן לנהל את ההליך ישירות מול ההוצאה לפועל ואין צורך בבית המשפט. 

פשיטות רגל בישראל

פתיחת הליך חדלות פירעון

את הגשת הבקשה מומלץ לעשות באמצעות עורך דיו פשיטת רגל בתל אביב. עורך דין יסייע לכם לנסח את הבקשה ולהגיש את כל המסמכים הרלוונטיים. החוק בוחן את נסיבות היווצרות החוב ואת תום הלב של החייב, לכן כדאי מאוד להיעזר בעורך דין לצורך נימוק הבקשה והגשת תצהיר ההסתבכות. 

במקרה של חדלות פירעון בהוצאה לפועל – הגשת הבקשה כרוכה בתשלום אגרה, בנסיבות מסוימות ניתן לקבל פטור מהאגרה. לאחר הגשת הבקשה היא תיבדק על ידי מזכירות ההוצאה לפועל על מנת לבדוק את תקינותה. אם הגשתם את הבקשה לבד, ישנו סיכוי גדול שתדרשו להשלים מסמכים, דבר אשר יגרום לבזבוז זמן. 

במידה והבקשה תקינה היא תועבר לרשם ההוצאה לפועל אשר יבדוק כי אתם עומדים בתנאים. במידה וכן, הוא יקבע ישיבה בהשתתפות הנושים על מנת לנסות להגיע להסדר תשלומים. אם לא גובש הסדר יינתן צו לפתיחת הליכים והודעה תפורסם לציבור. 

מרגע מתן הצו, כל ההליכים יתנהלו במסגרת התיק ושום נושה לא יוכל לפעול לצורך גביית החוב בהליכי הוצאה לפועל פרטניים. במסגרת צו פתיחת הליכים הרשם רשאי להורות על הקפאת הליכים, ביטול עיקולים והגבלות.

הרשם ימנה נאמן לתיק ויוטלו הגבלות על החייב, קביעת דמי מחייה וצו תשלומים חודשי. במסגרת ההגבלות תתבצענה : הגבלה על שימוש בכרטיס אשראי, עיכוב יציאה מן הארץ, הגבלות על דרכון, לקוח מוגבל בבנק והגבלה על הקמה/השתתפות בתאגיד. 

תקופת הביניים וצו שיקום כלכלי

לאחר מתן הצו מתחילה תקופת הביניים. בתקופה זו הנאמן עורך בדיקה מקיפה לגבי מצבו הכלכלי של החייב והנסיבות להיווצרות החוב. כדאי להדגיש שעל החייב לשתף פעולה עם הנאמן ולספק את כל הדוחות החודשיים והמסמכים שיתבקש, תום הלב ושיתוף הפעולה משחקים תפקיד חשוב. במהלך התקופה יינתנו לנושים 6 חודשים להגיש את תביעות החוב והנאמן יבדוק את הבקשות.

לאחר 9 חודשים על הנאמן להגיש דוח לגבי המצב הכלכלי והחובות. לאחר מתן הדוח, רשם ההוצאה לפועל יוציא צו שיקום כלכלי העשוי לכלול את ההוראות הבאות:

  • הסדר תשלומים שיוטל על החייב. 
  • פירוט הנכסים בקופת הנשייה. 
  • אופן מימוש הנכסים. 
  • הגבלות שיחולו על החייב בעת תקופת התשלומים. 
  • השתתפות בהכשרה להתנהלות כלכלית נכונה. 
  • פירוט החובות שלגביהם לא יינתן הפטר. 

ישנם מקרים בהם ניתן הפטר לאלתר, זאת על פי שיקול דעתו של הרשם. במידה והרשם רואה שכושר ההשתכרות של החייב נמוך מדמי המחיה שנקבעו לו הוא צפוי לתת פטור לאלתר. במצב אחר, הרשם יבחן את מתו ההפטר בתום תקופת התשלומים. התנהלותו התקינה של החייב היא שיקול מרכזי, עליו לעמוד בכל תנאי צו השיקום הכלכלי. במידה וקיבל הפטר על יתרת החובות, לא יהיה ניתן לתבוע אותם והוא יכול להתחיל דף חדש בחייו. שימו לב כי צו השיקום הכלכלי יכול לכלול הוראות לתשלום שהם בתוקף גם לאחר מתן צו ההפטר. 

פתיחת הליך חדלות פירעון

עורך דין פשיטת רגל בתל אביב

אם יש לכם חובות, התחילו בפנייה ל עו"ד לענייני חובות. עורך הדין יסייע לכם לבחון את כל האפשרויות ולהחליט על דרך הפעולה. בכל הנוגע ל פשיטות רגל בישראל, אמנם לא חלה עליכם חובה להיעזר בעורך דין, אך בפועל ההליך מורכב ותהיה זו טעות לנסות לעשות זאת בעצמכם. 

הוראות הגעה למשרדינו בגוגל מפות

עורך דין הוצאה לפועל אפרים קוליו

עו"ד אפרים קוליו

המשרד מנוהל על ידי עורך דין – אפרים קוליו אשר סיים את לימודי המשפטים בהצטיינות והינו בעל תואר שני במשפטים (LL.M), מאוניברסיטת בר אילן. נמשרד מתמחה בתחומי המשפט האזרחי – מסחרי, תביעות כספיות, הסדרי חובות, הוצאה לפועל וחדלות פירעון (פשיטת רגל). ובתחום דיני משפחה וירושה. למשרד ניסיון רב במתן פתרונות יצירתיים בתחומים בהם הוא עוסק תוך תשומת לב לפרטים הקטנים. המשרד חרט על דגלו מתן שירות וטיפול אישי לכל לקוח, פרטי או עסקי, ללא פשרות ותוך עמידה עיקשת עד לתוצאה המיוחלת.

5/5
יצירת קשר

מאמרים

יצירת קשר
WhatsApp chat
נקלעתם לחובות?
הפחתת עד 90% מהחוב.
שכר הטרחה מבוסס הצלחה.
תשלום רק לאחר מחיקת החוב!

מגיעה לך שיחת ייעוץ חינם להתאמת פתרון בול בשבילך!

דילוג לתוכן