פתיחת תיק בהוצאה לפועל 

פתיחת תיק בהוצאה לפועל היא ההליך שבו פותח זוכה לפי פסק דין או שטר כספי כאשר אינו מצליח לגבות את המגיע לו על פי חוק מהחייב. שמה הרשמי של ההוצאה לפועל היא רשות האכיפה והגבייה, והיא הגוף הממשלתי המופקד על גביית חובות וקנסות. במאמר זה נדבר על השלבים בפתיחת תיקים בהוצאה לפועל בכמה מילים על תיק הוצאה לפועל התיישנות. 

הדבר הראשון שכדאי לציין הוא שלא חלה עליכם חובה לעשות זאת באמצעות עורך דין לחובות. ההליך הוא די פשוט וכל אחד יכול לגשת ללשכת ההוצל“פ, למלא טפסים ולהגיש מסמכים. אך למרות שזו לא חובה, כאשר מדובר בחובות בדרך כלל מומלץ להיעזר בסיוע משפטי. 

פתיחת תיק בהוצאה לפועל

תיקים בהוצאה לפועל

ישנן סוגים שונים של תיקים בהוצאה לפועל – תיק שטרות/שייקים/שטר חוב. תיק תביעה על סכום קצוב. פסק דין כספי/פסק דין לפינוי מושכר ופתיחת תיק מזונות. 

תיק שטרות/שייקים/שטר חוב – הליך זה מיועד עבור מי שקיבל שייק שחזר, שטר חליפין או שטר חוב שלא כובד. אין הגבלת סכום על תביעות מסוג זה. 

תיק תביעה על סכום קצוב – תיק תביעה/תובענה  יכול להיות תביעה לתשלום חוב הנובע כתוצאה מחוק, כמו למשל תשלום חוב ארנונה או סכום כסף הנובע מתוך הפרת התחייבות. ישנו סכום תקרה של 75,000 ש“ל תביעות מסוג זה. 

פסק דין כספי – פתיחת תיק בהוצאה לפועל לצורך גביית חוב כתוצאה מהחלטת ערכאה שיפוטית.

פסק דין לפינוי מושכר – עבור המקרים בהם בית המשפט קבע שיש לפנות שוכר מהדירה המושכרת. ניתן לעשות זאת רק במקרים בהם הדייר אינו נחשב לדייר מוגן בהתאם לחוק הגנת הדייר. 

פתיחת תיק מזונות – לצורך גביית מזונות בהתאם לפסק דין של בית משפט או בית דין רבני. 

פתיחת תיק בהוצאה לפועל

כל אחד מהמקרים שהזכרנו הוא מקרה בעל מאפיינים ייחודיים ולכן ישנו שוני בהליכים. 

תיקים בהוצאה לפועל

פתיחת תיק תביעה על סכום קצוב:

יש לשלוח מכתב התראה אל החייב בו אתם מודיעים לו כי בכוונתכם לפתוח בהליכי הוצאה לפועל. יש לשלוח את המכתב בדואר רשום ולשמור את אישור המסירה. לחייב יש 30 יום לצורך תשלום החוב. רצוי לנסח את המכתב בעזרתו של עורך דין לחובות. 

במידה וחלפו 30 יום והחוב לא שולם ניתן לגשת אל לשכת ההוצאה לפועל ולפתוח תיק. יש לכלול בכתב התביעה את הסכום, פרטי החוזה, ההתחייבות שהופרה וכל העובדות העיקריות המצדיקות את התביעה. יש לצרף את כל המסמכים והאסמכתאות הרלוונטיים. זה כולל גם העתק של מכתב ההתרעה ואישור המסירה. יש גם צורך באישור ניהול חשבון של הזוכה על מנת שהכספים הנגבים יופקדו לחשבון.

חבל שהתיק ידחה מסיבות פרוצדורליות כמו טעויות בהגשת המסמכים. לכן תמיד מומלץ להיעזר ב עורך דין מומחה הוצאה לפועל. חלק חשוב בהגשת תביעת חוב הוא הראיות לקיום החוב. לצורך העניין התכתבות במייל, הסכם בעל פה וכו‘ אינם נחשבים לראייה והתביעה תדחה. כן תוכלו לתבוע את החייב במקרים שכאלו, אך זה נעשה בבית המשפט. 

במידה וההוצאה לפועל קיבלה את התביעה, לחייב ינתנו 30 יום נוספים להסדיר את החוב. לאחר מכן ההוצאה לפועל רשאית להתחיל בהליכי גבייה מנהליים.  במידה ויש לכם הוכחות כי ביכולתו של החייב לשלם את החוב, אך הוא מתחמק, ניתן להקדים את הליכי הגבייה. 

הגשת תביעת חוב על סכום קצוב כוללת אגרה של 1% מסכום התביעה ולכל הפחות 93 ש“ח.

תיק שטרות/שייקים/שטר חוב:

זהו המקרה של שייקים שחוזרים שטר חליפין או שטר חוב שלא כובד. ניתן להשיג את התביעה ישירות להוצאה לפועל ללא צורך במכתב התראה. 

 1. יש למלא טופס בקשה לביצוע שטרות ושייקים. 
 2. יש לצרף את שייק המקורי והעתק של שני צדדיו. במידה וישנו פלט בנק המפרט את סיבת ההחזרה יש לצרף העתק שלו. 
 3. יש לצרף אישור ניהול חשבון של הזוכה לצורך הפקדת הכספים. 

לאחר הגשת התביעה ההוצל“פ תשלח לחייב אזהרה על פתיחת תיק וינתנו לו 30 יום לצורך תשלום החוב. לחלופין הוא רשאי להגיש התנגדות. במידה ולא הוגשה התנגדות ולא שולם החוב, בחלוף 30 יום יחלו הליכי הגבייה. 

ישנה אגרת פתיחת תיק בסך 1.25% מסכום השייק או לכל הפחות 162 ש“ח.

 פסק דין כספי:

מועד הגשת הבקשה תלוי בפסק הדין. ניתן להגיש באופן מיידי במידה וזה מצוין בפסק הדין. במקרים אחרים פסק הדין קובע מועד לתשלום החוב וניתן להגיש את הבקשה ביום שלמחרת. במידה ופסק הדין אינו קובע זמן, ברירת המחש היא 30 יום ולאחריה ניתן לפתוח תיק. במידה ופסק הדין ניתן בהיעדר החייב, יש לשלוח אותו בדואר רשום עם אישור מסירה ובחלוף 30 יום ניתן להגיש את הבקשה. 

 1. יש למלא טופס בקשה לביצוע פסק דין. 
 2. לצרף את פסק הדין המקורי או העתק נאמן למקור (בחתימת מזכירות בית המשפט. 
 3. אישור ניהול חשבון עם פרטי הזוכה. 
 4. אישור מסירה במידה ומדובר בפני דין בהיעדר החייב. 

לאחר הגשת הבקשה ההוצל“פ תתריע בפני החייב. יינתנו לו 21 יום לסגירת החוב. לאחר מכן יפתחו הליכי גבייה.

פתיחת תיק כרוכה באגרה על סך 1% מסכום התביעה או לכל הפחות 93 ש“ח. 

פתיחת תיק מזונות בהוצאה לפועל:

במידה והחייב לא עמד במועד התשלום הנקוב בפסק הדין, ניתן לפתוח בהליך מייד לאחר תום המועד. במידה ופסק הדין לא נקב במועד לתשלום ניתן לפתוח בהליך באופן מיידי. אם החייב לא נכח בדיון יש לשלוח לו את פסק הדין בדואר רשום. 

 1. יש למלא טופס בקשה לביצוע פסק דין כספי בענייני מזונות. 
 2. לצרף פסק דין מקורי או העתק נאמן למקור. 
 3. צילום תעודת זהות של הזוכה עם פרטי הילדים. 
 4. פרטי ניהול חשבון בנק.

לאחר פתיחת התיק לשכת ההוצאה לפעול תעניק לחייב 21 יום לסגירת החוב. אחריהם יפתחו הליכי גבייה. 

במקרה של תיק מזונות ישנה אגרה של 1% והיא נגבית מסכום החוב. 

פסק דין לפינוי מושכר:

במידה והשוכר לא פינה את הנכס במועד הנקוב בפסק הדין, ניתן לפתוח בהליכי הוצל“פ למחרת. בהיעדר תאריך ניתן לעשות זאת 15 יום לאחר מתן פסק הדין. אם לא נכח בדיון יש לשלוח בדואר רשום את פסק הדין. 

 1. יש למלא טופס בקשה לביצוע פסק דין עשה. 
 2. יש לצרף את פסק הדין או נאמן למקור. 
 3. יש לצרף אישור מזירה במידה והשוכר לא נכח בדיון.

לאחר פתיחת התיק השוכר יקבל 20 יום לפינוי הדירה. אם לא פינה את הנכס לאחר 20 יום הזוכה צריך למלא בקשה לפינוי מושכר. רשם ההוצאה לפועל ישקול את הבקשה וייתן החלטה תוך 45 יום. 

אגרת תיק פינוי מושכר היא 185 ש“ח וישנה אגרה נוספת בעת בקשה לפינוי מושכר. 

תיק הוצאה לפועל התיישנות

על פי חוק התיישנות, ההתיישנות נכנסת לתוקף 7 שנים לאחר התרחשות המקרה. אך במידה והוגשה תביעה לפני מועד ההתיישנות, התוקף הוא ל 25 שנים. 

כאשר אנו מדברים על הליכים בהם התביעה מתרחשת ישירות בלשכת ההוצאה לפועל, ללא פסק דין (למשל במקרה של המחאות חוזרות), תקופת ההתיישנות תהיה 7 שנים. 

אבל שימו לב, תיק הוצאה לפועל התיישנות הוא לא תכנית החיסכון שלכם. לאחר שנים חוב צובר ריבית, אך החוק לא מאפשר לכם להשתמש בזה בתור סוג של תכנית חיסכון. זהו אינו דבר מובן מאליו מדוע התעכבתם במשך 7 שנים. ההוצאה לפועל תרצה לוודא שמדובר בתום לב. נושא ההתיישנות עלול לגרור אפילו סנקציות נגד הזוכה, לכן כדאי לפנות קודם כל ל עורך דין מומחה להוצאה לפועל. 

תיק הוצאה לפועל התיישנות

עורך דין לחובות

צריכים עזרה ב פתיחת תיק בהוצאה לפועל,  חוששים מהתיישנות המקרה ? למרות שפתיחת תיקים בהוצאה לפועל אינה מחייבת עורך דין, תמיד מומלץ לפנות קודם כל לעורך דין חובות על מנת להתייעץ ולקבל סיוע. 

ישנם כל מיני ניואנסים קטנים אשר עלולים להכשיל את התביעה שלכם. ייעוץ משפטי יאפשר לכם לבצע את כל ההליכים כנדרש, בצורה מהירה ויעילה. 

עורך דין לחובות

עורך דין הוצאה לפועל אפרים קוליו

עו"ד אפרים קוליו

המשרד מנוהל על ידי עורך דין – אפרים קוליו אשר סיים את לימודי המשפטים בהצטיינות והינו בעל תואר שני במשפטים (LL.M), מאוניברסיטת בר אילן. נמשרד מתמחה בתחומי המשפט האזרחי – מסחרי, תביעות כספיות, הסדרי חובות, הוצאה לפועל וחדלות פירעון (פשיטת רגל). ובתחום דיני משפחה וירושה. למשרד ניסיון רב במתן פתרונות יצירתיים בתחומים בהם הוא עוסק תוך תשומת לב לפרטים הקטנים. המשרד חרט על דגלו מתן שירות וטיפול אישי לכל לקוח, פרטי או עסקי, ללא פשרות ותוך עמידה עיקשת עד לתוצאה המיוחלת.

5/5
יצירת קשר

מאמרים

יצירת קשר
WhatsApp chat
נקלעתם לחובות?
הפחתת עד 90% מהחוב.
שכר הטרחה מבוסס הצלחה.
תשלום רק לאחר מחיקת החוב!

מגיעה לך שיחת ייעוץ חינם להתאמת פתרון בול בשבילך!

דילוג לתוכן