תביעה לביטול פסק דין

תביעה לביטול פסק דין יכולה להתבצע על פי תקנה 131 לסדר הדין האזרחי. היא מיועדת למקרים בהם לא הוגש כתב הגנה לבית המשפט.

בהליך תקין, לאחר שהוגשה תביעה אזרחית וקיבלתם את כתב התביעה, עליכם להגיש כתב הגנה בפרק הזמן הקבוע בחוק. מניין הימים הוא מיום קבלת התביעה ובדרך כלל פרק הזמן הוא 60 יום. לאחר מכן יתקיים המשפט בהתבסס על כתב ההגנה שהגשתם והטיעונים שתעלו בפני בית המשפט.

מה קורה כאשר לא מגישים כתב הגנה? במידה ולא הגשתם כתב הגנה ולא הגעתם לבית המשפט, התובע יבקש מהשופטים לפסוק בעניין על סמך כתב התביעה. זהו אינו המצב האידאלי עבורכם, הרי כך בית המשפט בוחן רק צד אחד של המטבע. החלטתו לא בהכרח תהיה צודקת, אך בהתחשב בכך שאין כתב הגנה – לא נותרת לבית המשפט אפשרות אחרת.

הגישה לערכאות משפטיות היא זכותו היסודית של כל אדם, התפיסה הזו הוזכרה בפסקי דין רבים של בית המשפט העליון. כאשר מועלות כנגד אדם טענות, זכותו הטבעית היא להשמיע את טענותיו בפני השופטים ולזכות בהליך משפטי צודק. וזוהי הסיבה מדוע בית המשפט קשוב לנסיבות ובכפוף לתנאים ניתן להגיש תביעה לביטול פסק דין.

תביעה לביטול פסק דין

תביעה לביטול פסק דין

במידה וניתן פסק דין בהיעדר הגנה, ניתן לפעול באמצעות עורך דין אזרחי ולהגיש בקשה לביטול פסק דין בהיעדר הגנה. על פי התקנות יש להגיש את הבקשה בתוך 30 יום מהמצאת פסק הדין. את הבקשה יש להגיש למזכירות בית המשפט.

לצורך הגשת הבקשה עליכם להצהיר מהן הסיבות לאי הגשת כתב ההגנה במועד. בית המשפט מבחין בין שני מקרים:

ביטול פסק דין מחובת הצדק – במידה וישנו פגם בהליך מתן פסק הדין, הפגם יכול לשמש לעילה לביטול פסק הדין. בית המשפט חייב לבטל את פסק הדין במידה והוכח טיעון זה, ללא הפעלת שיקול ענייני. לדוגמה אם הנתבע מוכיח כי כלל לא קיבל הזמנה כדין, בית המשפט יהיה חייב לבטל את פסק הדין.

ביטול פסק דין מכוח שיקול בית המשפט – במידה וההליך היה תקין ולא ניתן לבטל את פסק הדין מחובת הצדק, עדיין בית המשפט יכול להורות על ביטול פסק הדין. בית המשפט שואל שתי שאלות: השאלה הראשונה היא מדוע לא הוגש כתב הגנה ו/או מדוע הנתבע לא התייצב לדיון. והשאלה השנייה היא האם ישנם טיעוני הגנה חזקים היכולים להביא לשינוי פסק הדין. למעשה השאלה השנייה היא מהותית יותר. כבר ראינו נסיבות שבהן בית המשפט התגמש לגבי הסיבות בגינן לא הוגש כתב הגנה, כאשר הוא ראה שישנם טיעוני הגנה חזקים העשויים להביא למתן פסק דין אחר.

תגובה לבקשה לביטול פסק דין בהעדר הגנה

תגובה לבקשה לביטול פסק דין בהעדר הגנה

לאחר שהוגשה לבית המשפט הבקשה לביטול פסק הדין, התובע יכול להגיש תגובה לבקשה לביטול פסק דין בהיעדר הגנה. בית המשפט יקבע דיון בהשתתפות שני הצדדים ובו יחליט האם לקבל את הבקשה לביטול פסק הדין על פי הקריטריונים שהוסברו. התובע יכול להגיש תגובה לבקשה לביטול פסק דין בהיעדר הגנה, ולהסביר לבית המשפט מדוע הבקשה אינה מוצדקת.

אם התקבלה הבקשה לביטול פסק הדין, עדיין לא מסתיים ההליך המשפטי. הנתבע צריך לערער על פסק הדין שלגביו הוגשה הבקשה. לצורך כך יש לו 60 ימים מהיום שהומצאה לו ההחלטה בעניין ביטול פסק הדין.

בית המשפטי יכול לחייב את מבקש הביטול בהוצאות משפט שעליו לשלם לתובע.

בקשה לביטול פסק דין בהעדר הגנה תקנות חדשות

בינואר 2021 נכנסו לתוקפן תקנות סדר הדין האזרחי החדשות. תקנות אלו נועדו לתקן תחלואות שהיו קיימות בניהול הליכים אזרחיים במערכת המשפט, לקצר את העומס ולקצר הליכים. כמובן שהתקנות החדשות התקבלו ברגשות מעורבים והדעות לגביהן שונות.

על פי התקנות החדשות, צד המבקש לערער על החלטה שניתנה על ידי הערכאה הדיונית במעמד צד אחד, רשאי להגיש בקשה לביטול ההחלטה בתוך 30 יום מיום שהומצאה לו ההחלטה. ביטול החלטה לפי צד אחד ייעשה בתנאים שייראו לבית המשפט.

בית המשפט דן בבקשה לביטול פסק דין שהוגשה לפי תקנה 131 , ורק לאחר החלטתו בבקשה זו ניתן להגיש ערעור על ההחלטה בבקשת הביטול. בהתאם לתקנה 137 (סעיף ג) לתקנות החדשות, המועד להגשת ערעור על החלטה בבקשת הביטול יהא שישים יום מיום ההמצאה של ההחלטה בבקשת הביטול.

בקשה לביטול פסק דין בהעדר הגנה תקנות חדשות
בקשה לביטול פסק דין בהעדר הגנה תקנות חדשות

עורך דין אפרים קוליו

בין אם מדובר בהגשת תביעה לביטול פסק דין או תגובה לבקשה לביטול פסק דין בהיעדר הגנה, תמיד יש צורך בעזרה משפטית. המצבים המשפטיים עשויים להיות מורכבים ויש צורך בעורך דין בעל בקיאות בחוק וניסיון מקצועי על מנת להגיש את הבקשות בצורה מנומקת ומשכנעת. משרד עורכי דין אפרים קוליו עומד לרשותכם בכל הליך משפטי הקשור להליכי הוצאה לפועל, תביעות כספיות, הסדרי חובות, תיקי מזונות וכל הליך משפטי אזרחי.

אפרים קוליו, עורך דין הוצאה לפועל, הוראות הגעה למשרדינו תוכלו למצוא בקישור.

תביעה לביטול פסק דין

תגובה לבקשה לביטול פסק דין בהעדר הגנה

בקשה לביטול פסק דין בהעדר הגנה תקנות חדשות

עורך דין הוצאה לפועל אפרים קוליו

עו"ד אפרים קוליו

המשרד מנוהל על ידי עורך דין – אפרים קוליו אשר סיים את לימודי המשפטים בהצטיינות והינו בעל תואר שני במשפטים (LL.M), מאוניברסיטת בר אילן. נמשרד מתמחה בתחומי המשפט האזרחי – מסחרי, תביעות כספיות, הסדרי חובות, הוצאה לפועל וחדלות פירעון (פשיטת רגל). ובתחום דיני משפחה וירושה. למשרד ניסיון רב במתן פתרונות יצירתיים בתחומים בהם הוא עוסק תוך תשומת לב לפרטים הקטנים. המשרד חרט על דגלו מתן שירות וטיפול אישי לכל לקוח, פרטי או עסקי, ללא פשרות ותוך עמידה עיקשת עד לתוצאה המיוחלת.

5/5
יצירת קשר

מאמרים

יצירת קשר
WhatsApp chat
דילוג לתוכן